بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
محمد رضا حسن زاده

محمد رضا حسن زاده

مدیر کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امید بابل

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شرح ماموریت و وظایف مدیر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید بابل

- برنامه ريزی برای اجرای طرح تکريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعين کلینیک
- برنامه ريزی و استقرار نظام پيشنهادی جهت بهره برداری از نظرات همکاران و مردم در بهبود ارائه خدمات درمانی
- تهيه پيشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظايف واحد اداری و بخش ها و درمانگاهها 
- بررسی و ارائه پيشنهادهای ادغام، انحلال و يا ايجاد درمانگاههای کلینیک با یکدیگر
- بررسی و ارائه پيشنهادهای حذف، ايجاد و تبديل بخش های مختلف درمانگاههای کلینیک
- بررسی مسائل و مشکلات احتمالی پزشکان محترم کلینیک
- ارائه کارکردهای پزشکان و بررسی خدمات بیمه ای مربوط به آن
- نظارت بر حسن اجرای انجام کار در بخش های مختلف کلینیک
- نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، و تغییر منشی های بخش های مختلف کلینیک
- نظارت بر اجرای صحيح ارسال لیست اضافه کاری همکاران شرکتی و ستادی دانشگاه
- پايش مستمر در درمانگاههای کلینیک و بر طرف کردن مشکلات همکاران وکلینیک
- هماهنگی با واحدهای دانشگاه برای پيشبرد برنامه های مرتبط کلینیک 
- تهيه و ارائه پيشنهادهای کاربردی برای طرح در شوراها و کميته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پيگيری مصوبات کلینیک 
- تهيه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولين مربوط
 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی
فکس
پست الکترونیکی