فهرست

لیست پزشکان کلینیک امید

                                    

  اسامی پزشکان و درمانگاههای کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امید

گوارش

آندوسکوپی

کلونوسکوپی

دکترسید حسن عابدی ولوکلایی

دکتر بهار بناساز

دکتر کاترین بهزاد

دکتر سامان الهویی

دکتر محمد تقی حمیدیان

فوق تخصص گوارش وکبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

شنبه – دوشنبه

چهارشنبه

شنبه – سه شنبه

یکشنبه – دوشنبه

یکشنبه – سه شنبه

 

قلب و عروق

دکتر کامیار امین

دکتر نغمه ضیایی

دکتر ایرج جعفری پور

دکتر فرزاد  جلالی

دکتر سعید ابروتن

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

یکشنبه – دوشنبه –سه شنبه

دوشنبه – چهارشنبه

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

سه شنبه

شنبه - یکشنبه

شیمی درمانی

خون

(هماتولوژی)

 

دکتر مجید نبی پور

دکتر سحر خسروی

دکتر محسن وکیلی

 

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی

 

شنبه –دوشنبه –چهارشنبه

یکشنبه – سه شنبه

شنبه – یکشنبه –سه شنبه

 

 

 

 

فیزیو تراپی

دکتر مریم عباس زاده

دکتر سیده رقیه موسوی  

متخصص فیزیوتراپی

متخصص فیزیو تراپی

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه

شنبه – دوشنبه - چهارشنبه

عفونی

دکتر مهران شکری

دکتر عارفه بابازاده

دکتر مانا بازی برون

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری

فوق تخصص بیماریهای عفونی- سرطان وپیوند

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

سه شنبه

یکشنبه

جراح عمومی

دکتر علی زاهدیان

دکترحسن یونسی

دکتر یاسر اصغری

فلوشیب جراحی کولورکتال

متخصص جراح عمومی

متخصص جراح عمومی

شنبه – چهارشنبه

یکشنبه – دوشنبه

سه شنبه

بیهوشی

دکتر سید حسین حمیدی

دکتر حبیب  ثریایی

دکتر شهرام سیفی

متخصص بیهوشی – فلوشیب قلب

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی – فلو شیب مراقبت های ویژه

یکشنبه – سه شنبه

دوشنبه

سه شنبه

 

 

 

 

جراحی مغز و اعصاب

دکتر حسام قدیریان

دکتر حامد احمدیان

متخصص  و جراح مغز و اعصاب

متخصص و جراح مغز واعصاب

یکشنبه – سه شنبه

دوشنبه - چهارشنبه

 

غدد وریه

دکتر ندا مفتاح

دکتر مرجان موعودی

دکتر حامد مهدی نژاد

دکتر  رضا   محسنی

دکتر پیام پاینده

 

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص بیماریهای ریه

متخصص داخلی و فوق تخصص ریه

فوق تخصص آلرژی و آسم و ایمونولوژی بالینی

 

یکشنبه –دوشنبه-سه شنبه

شنبه – چهارشنبه

شنبه –دوشنبه-چهارشنبه

یکشنبه – سه شنبه

یکشنبه – سه شنبه

اعصاب وروان

دکتر علیرضا سفیدچیان

دکتر سید داود حسینی

دکتر سکینه جوادیان

دکتر ارمان مسعودی

دکتر رومینا حمزه پور

دکتر آنژلا حمیدیا

دکتر محبوبه خوزان

 

متخصص اعصاب و روان

متخصص روانپزشکی و فلوشیب سایکوسوماتیک

متخصص اعصاب و روان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان

متخصص روانپزشکی

 

شنبه – یکشنیه

دوشنبه – چهارشنبه

یکشنبه – سه شنبه

شنبه – دوشنبه

شنبه – سه شنبه

یکشنبه – سه شنبه

دوشنبه - چهارشنبه

 

ارتوپدی

دکتر مهدی توسلی

دکتر دانیال حسین زاده

دکتر مجید خلیلی زاد

دکتر رحمت اله جوکار

رحیم رجبی ولوکلایی

 

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی

جراح ارتوپدی و فلوشیب زانو

جراح ارتوپدی و فلوشیب زانو

متخصص ارتوپدی

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

مغز واعصاب

دکتر علی علیزاده خطیر

دکتر هدی نقشینه

متخصص مغز واعصاب و ستون فقرات

متخصص مغز و اعصاب

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه

شنبه - دوشنبه

گوش و حلق وبینی

دکتر نفیسه گیلانی فر

 

دکتر نازیلا فرنوش

 

متخصص گوش وحلق وبینی و جراح سرو گردن

 

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

 

 

یکشنبه – سه شنبه

 

چهارشنبه

 

زنان وزایمان

دکتر ازیتا قنبرپورشیاده

دکتر آذر نباتی

دکتر ملاعلی پور

دکتر فاطمه شفیع زاده

فلوشیب اختلالات کف لگن در زنان

فلوشیب جراحی عمومی درون بین

متخصص زنان وزایمان

متخصص زنان وزایمان

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

یکشنبه

سه شنبه – چهارشنبه

یکشنبه

 

 

 

 

تغذیه

دکتر رضا قدیمی

متخصص تغذیه بالینی

یکشنبه

چشم

دکتر اصغر ملازاده

دکتر مهرنوش قاسمی

متخصص چشم پزشکی و فلوشیب

جراح و متخصص چشم پزشکی فلوشیب گلوکوم

دوشنبه – سه شنبه

شنبه - یکشنبه

ارولوژی

دکتر محمد باقر رجبعلیان

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

شنبه - چهارشنبه

کلیه داخلی

دکتر معصومه اصغرپور

فوق تخصص بیماریهای کلیه وفشارخون

شنبه – دوشنبه - چهارشنبه

پوست

دکتر زینب آریانیان

متخصص پوست مو وزیبایی

چهار شنبه

داخلی

دکتر پدرام بیگوند

دکتر  مهدی اسماعیلی

دکتر بهاره انجیل الی

دکتر الهام سلملیان

 

متخصص بیماریهای داخلی-بورد تخصصی

متخصص بیماریهای داخلی

متخصص بیماریهای داخلی

متخصص بیماریهای داخلی

 

یکشنبه – چهارشنبه

سه شنبه

سه شنبه

شنبه - دوشنبه