بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
مهندس رضوان ابوالحسینی

مهندس رضوان ابوالحسینی

 کارشناس  نرم افزار 

کارشناس مدیریت دولتی

مسؤل امور اداری کلینیک تخصصی امید

مدیریت پرتابل بیش از 15 سایت وابسته به دانشگاه

شرح وظایف مسؤل امور اداری کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید

 • تهیه پیش نویس نامه ها و  انجام امور مکاتبات اتوماسیون اداري و پیگیري نتایج آن
 • پیگیری نامه های اداری وارده  مربوط به کلینیک امید
 • گزارش گیری کارد پزشکان و ارائه آن به مدیریت کلینیک جهت اقدام
 • تهیه لیست اضافه کاری کارکنان ستادی دانشگاه و شرکتی با هماهنگی مدیریت
 • بررسی مشکلات مربوط به ورود وخروج کارکنان و امور تایمکس
 • مطالعه و بررسی پرونده هاي پرسنلی همکاران در زمینه اداری ( تعداد نیروها و...) و گزارش به مسول مربوطه
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان و ارزشیابی عملکرد آنها
 • بررسی و مطالعه گزارشهاي اداري واصله از کارکنان و اعلام نظر کارشناسی
 • ثبت مرخصی های کارکنان و بررسی درخواست ها و تهیه  گزارش
 • نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد به مسول مربوطه
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات
 • نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی و رسیدگی به نظافت  درمانگاه و بخش ها

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی
فکس
پست الکترونیکی